Decrease font size Default font size Increase font size
Straipsnių peržiūrėjimai
988897

Svečiai

Dabar svetainėje 20 svečiai (-ių) ir narių nėra

Share

 

Lyderystės iniciatyvos.
Renginys „Individualios pažangos stebėjimas, fiksavimas, skatinimas“

    Gegužės 9 d. Alytaus Šaltinių pagrindinėje mokykloje vyko projekto „Lyderių laikas 3“ Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų lyderystės iniciatyvų renginys „Individualios pažangos stebėjimas, fiksavimas, skatinimas“.

 

   Miesto mokyklose jau keleri metai stebima ir fiksuojama mokinių pažanga, nemažas dėmesys skiriamas mokinių asmeninei ūgčiai, savivaldžiam mokymuisi, bet visada įdomu paklausyti kitų regionų mokyklų patirčių, išgirsti naujų idėjų. Į renginį pakvietėme projekto pilotinių mokyklų mokytojų, dėstančių 5–8 klasėse, komandas, kurios susitiko su Šiaulių Salduvės progimnazijos direktore ir LL3 lektore Natalija Kaunickiene. Natalija Kaunickienė su savo vadovaujamos mokyklos mokytojų komanda yra sukūrusi ir įdiegusi mokinio pažangos stebėjimo sistemą ir jau visą dešimtmetį jį taiko, tobulina.

   Susitikimas prasidėjo nuo klausimo: kodėl svarbu vertinti mokinio pažangą?

   Padiskutavę mokytojai sutiko su lektorės teiginiais, kad analizuojant mokinių pasiekimų duomenis, galime atpažinti stiprybes ir pastebėti spragas, o, parinkus tinkamas mokymo strategijas, galime kreipti mokinius gilesnio supratimo ir mokėjimo link. Parodžius mokiniams jų padarytą pažangą, galima juos motyvuoti dar labiau stengtis. Nuolat informuojant mokinių tėvus apie jų vaikų daromą pažangą, skatinamas tėvų bendradarbiavimas su mokytojais, o svarbiausia – priimant susitarimus ir laikantis jų su kolegomis sistemiškai taikomos ugdymo kokybę stiprinančios priemonės leidžia pasiekti puikių rezultatų.

   Lektorė viso susitikimo metu nuoširdžiai ir atvirai dalijosi savo įstaigos patirtimi, pateikė gausybę pavyzdžių, medžiagos iš savo veiklų vis akcentuodama, kad jų mokykloje mokinio akademiniai pasiekimai nėra svarbiausi, jiems svarbiau mokinio bendrieji gebėjimai, pozityvus mąstymas, socialumas. Daugelį mokytojų sudomino Salduvės progimnazijos pagalbos mokiniui modelis, klasės „Termometro“ taikymas, VIP, SKU sistemos, mokytojų APT sistema, tėvų įtraukimo į VIP galimybės, o taip pat klasių valandėlių MOST sistema.

   Viso renginio metu, klausantis lektorės, kirbėjo mintis, ar jų sukurtos sistemos veiksmingos ar tvarios. Ir vis tik taip. Mokykloje fiksuojamas sąmoningo ir atsakingo požiūrio į savo mokymąsi stiprėjimas, ženkliai gerėja mokinių pasiekimai, vyksta mokytojų ir mokinių bendradarbiavimas, nuolat stebimas tikslingas mokytojų tarpusavio bendradarbiavimas, mokytojai dalijasi atsakomybe su mokiniais ir jų tėvais, vyksta kryptingas mokytojų tobulėjimas mokantis iš savo veiklos.

   Baigiantis susitikimui supratome, kad Salduvės progimnazija pasiekia vis geresnių rezultatų, nes jų mokykloje yra sukurta pazityvaus mąstymo kultūra.

   Dėkojame Natalijai Kaunickienei už labai informatyvų, produktyvų ir nuoširdų dalijimąsi patirtimi. Linkime Šiaulių Salduvės progimnazijos bendruomenei didelės sėkmės ugdant mokinių kompetencijas gyventi, mokytis ir veikti asmeniniame, kultūriniame, pilietiniame, socialiniame ir profesiniame kontekste.

 Milda Kochanskienė, Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui, LL3 kūrybinės komandos narė

Ieškoti...

Dalyvaujame projektuose

Bendradarbiaujame