Decrease font size Default font size Increase font size

pagalba tau

Alytus

Alytus

 

image001

e- biblioteka

MOBIS-Asseco-blue-150x84

Straipsnių peržiūrėjimai
800609

Gyvenimo įgūdžių mokyklėlė „Laikas kartu“

– prasmės, atradimų ir bendravimo sėkmės siekianti, skirianti ypatingą dėmesį kiekvienam ją lankančiam mokiniui mokyklėlė
Tikslas

   Ugdyti mokinių kompetencijas, teikiančias galimybes kiekvienam tapti aktyviu visuomenės nariu, gebančiu bendrauti ir bendradarbiauti, tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius.

 Uždaviniai

- Kartu veikdami įvairiose veiklose, mokiniai gebės laikytis susitarimų ir bendravimo taisyklių.

- Ugdysis savarankiškumo ir veiklos planavimo įgūdžius.

- Dalyvaudami įvairiose veiklose, geriau pažins save, įvertins savo galimybes, pripažins silpnąsias ir stipriąsias puses.

- Susipažindami su turiningo laisvalaikio leidimo galimybėmis, domėsis mokyklos, miesto gyvenimu, gebės savarankiškai organizuoti laisvalaikį.

-  Įgis kultūringo elgesio buityje, viešoje erdvėje įgūdžių.

-  Įgaus praktinių žinių apie sveiką gyvenseną.

-  Mokysis bendrauti ir bendradarbiauti.

Nariai ir veikla

 Gyvenimo įgūdžių mokyklėlės „Laikas kartu“ veikla skirta mokinių asmeninei brandai vystyti, siekti individualias galimybes atitinkančių mokymosi pasiekimų bei nuolatinės mokymosi pažangos. Mokiniai mokosi suvokti save kaip asmenybes, džiaugiasi savo pasiekimais ir kantriai įveikia nesėkmes, neprarasdami tikėjimo, kad jiems pavyks. Jie mokosi priimti naujus iššūkius, nuolatos tobulėja, sveikai pasitiki savo jėgomis, mokosi adekvačiai ir kritiškai vertinti realybę.

       Gyvenimo įgūdžių mokyklėlėje „Laikas kartu“ dalyvauja Šaltinių progimnazijos 1-4 klasių pailgintos darbo dienos grupės „Šaltiniukai“, „Gudručiai“, „Didučiai“, „Aitvariukai“, „Žiniukai“ ir „Pelėdžiukai“ mokiniai (auklėtojos Jolita Majauskienė, Kristina Kivarienė, Simona Mekionytė, Vijolė Bernatavičienė, Gintarė Mažeikienė ir pradinių klasių mokytojos Lena Šuminskė, Inga Šalnienė, Laimutė Jarmalavičienė, Irena Raulinavičienė)

               Pailgintos darbo dienos grupių veiklos planai sudaryti atsižvelgiant į mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikius bei šios veiklos specifiką ir gyvenimo įgūdžių mokyklėlės filosofiją: užtikrinamas mokinių maitinimas po pamokų, mokiniai pabaigia per pamokas neatliktus darbus ar užduotis, turi galimybę pailsėti. Nuo 15.00 val. mokiniams sudaromos sąlygos sportuoti, užsiimti kūrybine veikla, mokiniai mokosi bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje ir prasmingai leisti laiką. Mokinių grupės organizuoja darbelių parodas, piešia, lipdo, konstruoja, žaidžia šaškėmis, pagal galimybes tyrinėja aplinką, mokosi suvokti save kaip asmenį ir kaip komandos narį.

Gyvenimo įgūdžių mokyklėlės LAIKAS KARTU veikla fiksuojama socialinio tinklo facebook puslapyje https://www.facebook.com/Gyvenimoigudziumokyklele/

 Veiklos laikas

 

Kuriame Lietuvos ateitį

kuriame LTU ateitį

Ieškoti...

Ugdau Alytiškį

Ugdau alytiški kelimui

pagalba vaikams

Bendradarbiaujame

mare

rasein

taura

Panev

kalvar