Decrease font size Default font size Increase font size

Alytus

Alytus

 

image001

Straipsnių peržiūrėjimai
645241

Svečiai

Dabar svetainėje 10 svečiai (-ių) ir narių nėra

Gyvenimo įgūdžių mokyklėlė „Laikas kartu“

– prasmės, atradimų ir bendravimo sėkmės siekianti, skirianti ypatingą dėmesį kiekvienam ją lankančiam mokiniui mokyklėlė
Tikslas

   Ugdyti mokinių kompetencijas, teikiančias galimybes kiekvienam tapti aktyviu visuomenės nariu, gebančiu bendrauti ir bendradarbiauti, tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius.

 Uždaviniai

- Kartu veikdami įvairiose veiklose, mokiniai gebės laikytis susitarimų ir bendravimo taisyklių.

- Ugdysis savarankiškumo ir veiklos planavimo įgūdžius.

- Dalyvaudami įvairiose veiklose, geriau pažins save, įvertins savo galimybes, pripažins silpnąsias ir stipriąsias puses.

- Susipažindami su turiningo laisvalaikio leidimo galimybėmis, domėsis mokyklos, miesto gyvenimu, gebės savarankiškai organizuoti laisvalaikį.

-  Įgis kultūringo elgesio buityje, viešoje erdvėje įgūdžių.

-  Įgaus praktinių žinių apie sveiką gyvenseną.

-  Mokysis bendrauti ir bendradarbiauti.

Nariai ir veikla

 Gyvenimo įgūdžių mokyklėlės „Laikas kartu“ veikla skirta mokinių asmeninei brandai vystyti, siekti individualias galimybes atitinkančių mokymosi pasiekimų bei nuolatinės mokymosi pažangos. Mokiniai mokosi suvokti save kaip asmenybes, džiaugiasi savo pasiekimais ir kantriai įveikia nesėkmes, neprarasdami tikėjimo, kad jiems pavyks. Jie mokosi priimti naujus iššūkius, nuolatos tobulėja, sveikai pasitiki savo jėgomis, mokosi adekvačiai ir kritiškai vertinti realybę.

       Gyvenimo įgūdžių mokyklėlėje „Laikas kartu“ dalyvauja Šaltinių pagrindinės mokyklos 1-4 klasių pailgintos dienos grupės „Šaltiniukai“, „Gudručiai“, „Didučiai“ ir „Aitvariukai“ mokiniai (mokytojos Jolita Majauskienė, Kristina Kivarienė, Loreta Stravinskienė, Asta Breidakienė, Ramunė Aliukonienė, Gintarė Mažeikienė, ), 5-8 klasių mokiniai būrelio „Visi kartu“ nariai (mokytoja Audronė Burokienė). Tęstinio projekto „Pažinkime aplinką kurdami ir bendraudami“ vykdytojai - 1-10 klasių mokiniai (pagalbos mokiniui specialistės Rima Nedzinskienė, Asta Kumiščienė, Alma Šimkevičienė).

       Būrelio „Visi kartu“ ir tęstinio projekto „Pažinkime aplinką kurdami ir bendraudami“ programa sudaryta taip, kad jos veikla atitiktų mokinių amžių, jų poreikius ir gebėjimus. Mokiniai dalyvaus išvykose, viktorinose, žais įvairius žaidimus, formuosis sveikos gyvensenos, kultūringo elgesio įgūdžius. Socialinės rizikos grupių vaikams svarbu žinoti įstaigų, teikiančių jiems reikiamą pagalbą, kontaktus, todėl kviesime lektorius, kurie supažindins mokinius su jų teisėmis ir pareigomis, padės spręsti problemas.

        Pailgintos darbo dienos grupių veiklos planai sudaryti atsižvelgiant į mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikius bei šios veiklos specifiką: užtikrinamas mokinių maitinimas po pamokų, mokiniai pabaigia per pamokas neatliktus darbus ar užduotis, turi galimybę pailsėti. Nuo 15.00 val. mokiniams sudaromos sąlygos sportuoti, užsiimti kūrybine veikla, mokiniai mokosi bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje ir prasmingai leisti laiką. Mokinių grupės organizuoja darbelių parodas, piešia, lipdo, konstruoja, žaidžia šaškėmis, pagal galimybes tyrinėja aplinką, mokosi suvokti save kaip asmenį ir kaip komandos narį.

 Veiklos laikas

 

Ieškoti...

Ugdau Alytiškį

Ugdau alytiški kelimui

pagalba vaikams

Bendradarbiaujame

mare

rasein

taura

Panev

kalvar