Decrease font size Default font size Increase font size

pagalba tau

Alytus

Alytus

 

image001

e- biblioteka

MOBIS-Asseco-blue-150x84

Straipsnių peržiūrėjimai
800584

  

 

Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir „Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams“ pagrindu parengtais įstaigos nuostatais.

 

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys  mokyklos veiklą:

VALSTYBINĖ ŠVIETIMO 2013–2022 METŲ STRATEGIJA

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas (2011 m.).

   

  Pradinis ir pagrindinis ugdymas
  (pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos, 2013–2015 metų bendrieji ugdymo planai, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas, dienynai, ugdymo proceso aprūpinimas, dokumentai reglamentuojantys bendrąjį ugdymą ir kt.)

   Įsakymas dėl rekomendacijų mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje patvirtinimo

  VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ RUOŠIMO ATGAILOS, EUCHARISTIJOS  IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAMS  GAIRĖS

     Su kitais mokyklų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti 
  LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje
  www.smm.lt

   

  Kuriame Lietuvos ateitį

  kuriame LTU ateitį

  Ieškoti...

  Ugdau Alytiškį

  Ugdau alytiški kelimui

  pagalba vaikams

  Bendradarbiaujame

  mare

  rasein

  taura

  Panev

  kalvar