Decrease font size Default font size Increase font size

Alytus

Alytus

Straipsnių peržiūrėjimai
555165

Svečiai

Dabar svetainėje 11 svečiai (-ių) ir narių nėra

 

Ugdymas

Mokyklos pagrindinė veiklos sritis – formalusis vaikų švietimas.

Formalusis ugdymas Neformalusis švietimas
Pradinis   Neformaliojo vaikų švietimo veikla
Pagrindinis
Specialusis
  

    Pagal mokyklos veiklos rūšis vykdomos atitinkamos ugdymo programos.

   Bendrosios pradinio ir pagrindinio ugdymo programos nusako 6/7 – 10/11 metų ir 10/11 – 16/17 metų mokinių ugdymo(si) tikslus ir uždavinius, didaktines nuostatas bei turinį, t.y. tai, ko ir kaip turėtų mokytis mokiniai, kad įgytų tolesniam mokymuisi, gyvenimui, profesinei veiklai būtinas vertybines nuostatas, gebėjimus, žinias ir supratimą.

 

2019–2020 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

2019–2020 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

    Mokykloje vykdoma neformaliojo švietimo programa. Neformaliojo švietimo tikslas atskleisti ir išplėtoti mokinių kūrybines galias, išugdyti pradinę meninę ir estetinę kompetenciją, kūrybos ir harmonijos pomėgį, suteikti dorinės brandos pradmenis, per meną padėti įsitraukti į kultūrinį bendruomenės ir visuomenės gyvenimą.

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ PASIŪLA 2019–2020 m.m.

Ieškoti...

Ugdau Alytiškį

Ugdau alytiški kelimui

Bendradarbiaujame

mare

rasein

taura

Panev

kalvar