Decrease font size Default font size Increase font size

Alytus

Alytus

Straipsnių peržiūrėjimai
555181

Svečiai

Dabar svetainėje 13 svečiai (-ių) ir narių nėra

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ
TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS
DARBO REGLAMENTAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO
TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
NAUDOJIMOSI PATALPOMIS TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO IR MOKYMUI SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

LIETUVIŲ KALBOS UGDYMO REIKALAVIMAI KITŲ DALYKŲ PAMOKOMS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
APGAULĖS IR KOPUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKA

 

 ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS KRIZIŲ VALDYMO PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ,TABAKĄ  IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO BEI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

 

 ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS


ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO
TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO
PREVENCIJOS TVARKA

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
MOKYMOSI PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

            ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ
MOKYMO NAMUOSE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
SAVIŽUDYBIŲ RIZIKOS VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS
ETIKOS NORMOS

Ieškoti...

Ugdau Alytiškį

Ugdau alytiški kelimui

Bendradarbiaujame

mare

rasein

taura

Panev

kalvar