Decrease font size Default font size Increase font size
Straipsnių peržiūrėjimai
474614

Svečiai

Dabar svetainėje 15 svečiai (-ių) ir narių nėra

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ
TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 ALYTAUS ŠALTINIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS
DARBO REGLAMENTAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO
TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
NAUDOJIMOSI PATALPOMIS TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
RENGIAMŲ DOKUMENTŲ RENGIMO IR TVIRTINIMO TVARKA

 

LIETUVIŲ KALBOS REIKALAVIMAI KITŲ DALYKŲ PAMOKOMS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
APGAULĖS IR KOPUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKA

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO BEI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

 

 ALYTAUS ŠALTINIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
MOKINIŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS


ALYTAUS ŠALTINIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO
TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO
PREVENCIJOS TVARKA

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
MOKYMOSI PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS ŠALTINIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ
MOKYMO NAMUOSE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Ieškoti...

Dalyvaujame projektuose

Bendradarbiaujame